พบน้ำทะเลเปลี่ยนสี พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 10 ก.ย. 2566
  • 291

วันที่ 9 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก เฝ้าระวังต่อเนื่องกรณีน้ำมันรั่วไหล จ.ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณชายหาด 4 สถานี ได้แก่ หาดบางแสน หาดวอนนภา สวนสาธารณะบางพระ และสวนสุขภาพศรีราชา (เกาะลอย) และนอกชายฝั่ง 2 สถานี ได้แก่ ทิศเหนือและทิศใต้ของเกาะค้างคาว ผลการสำรวจเบื้องต้น ไม่พบคราบฟิล์มน้ำมัน และไม่พบก้อนน้ำมันดิน และสำรวจแนวปะการังทางทิศเหนือของเกาะค้างคาว ไม่พบคราบน้ำมันและตะกอนน้ำมันบนผิวโคโลนีปะการังและในมวลน้ำทะเล รวมทั้งพบปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณเกาะค้างคาว และตั้งแต่สวนสาธารณะบางพระถึงสวนสุขภาพศรีราชา (เกาะลอย) รวมระยะทางประมาณ 5.4 กิโลเมตร และพบสัตว์น้ำตายเกยหาดจำนวนเล็กน้อยบริเวณสวนสาธารณะบางพระ 0.4 กิโลเมตร และสวนสุขภาพศรีราชา (เกาะลอย) 0.2 กิโลเมตร และทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น โดยมีค่าความเป็นกรดและด่าง 7.35-8.36 อุณหภูมิ 30.8-33.5 องศาเซลเซียส และความเค็ม 23.1-31.3 ส่วนในพันส่วน และออกซิเจนละลายน้ำ 0.2-6.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 2 4 5 และ 6 ยกเว้นปริมาณออกซิเจนละลายน้ำบริเวณสวนสาธารณะบางพระ และสวนสุขภาพศรีราชา(เกาะลอย) ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ จึงส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำตายได้ เนื่องจากการย่อยสลายของแพลงก์ตอนโดยเหตุการณ์นี้มักพบช่วงฤดูฝนซึ่งมีการชะล้างสารอาหารจำนวนมากลงสู่ทะเล ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล โดยจะติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง