รองอธิบดี ทช. ลงพื้นที่ติดตามผลการวางปะการังเทียม บริเวณอ่าวลึก เกาะเต่า จ.สุราษฎ์ธานี
  • 10 ก.ย. 2566
  • 72

วันที่ 8 กันยายน 2566 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ลงพื้นที่ติดตามผลการวางปะการังเทียมของ กรม ทช. ที่ได้ดำเนินการวางไว้ในปี 2554 บริเวณอ่าวลึก เกาะเต่า พบว่าปะการังขึ้นสมบูรณ์ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปะการังเขากวาง ถือเป็นการขยายพื้นที่ปะการัง สร้างระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิด อีกทั้ง ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และเป็นแหล่งดำน้ำที่สำคัญแหล่งหนึ่งของเกาะเต่า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานี ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละมหาศาล อีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง