ควบคุมการติดตั้งทุ่นผูกเรือ พื้นที่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
  • 10 ก.ย. 2566
  • 254

วันที่ 9 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ดำเนินการลงพื้นที่ควบคุม กำกับการติดตั้งทุ่นผูกเรือในพื้นที่เกาะพะงัน อ.เกาะพพงัน จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 20 จุด ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 แห่ง รวม 40 จุด ได้แก่ เกาะสมุย  20 จุด และเกาะพะงัน 20 จุด โดย หจก.ปัตตานีมหพันธ์ก่อสร้างเป็นผู้รับดำเนินการ และจะดำเนินการติดตั้งทุ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 10 จุด ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง