ลงพื้นที่ขอบคุณชาวบ้าน บ้านเกาะมุกด์ ที่ได้เข้าช่วยเหลือพะยูนเกยตื้น จ.ตรัง
  • 11 ก.ย. 2566
  • 161

วันที่ 10 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และมูลนิธิอันดามัน ลงพื้นที่เกาะมุกด์ อ.กันตัง จ.ตรัง สืบเนื่องจากกรณีที่ชาวบ้าน บ้านเกาะมุกด์ ได้เข้าช่วยเหลือพะยูนเกยตื้น เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 ตามที่เป็นข่าว
           เนื่องด้วย นายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้สั่งการให้หน่วยที่รับผิดชอบในพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อขอบคุณชาวบ้าน บ้านเกาะมุกด์ ที่ได้เข้าช่วยเหลือพะยูนเกยตื้น และให้ความรู้เพิ่มเติม ถึงวิธีการในการช่วยเหลือพะยูนเกยตื้น หากเกิดกรณีพะยูนเกยตื้นครั้งต่อไป รวมถึง การช่วยเหลือเบื้องต้น สำหรับสัตว์ทะเลหายากชนิดอื่น โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 30 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง