พบเต่าทะเลเกยตื้น พื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา
  • 12 ก.ย. 2566
  • 235

วันที่ 11 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน ได้รับแจ้งจาก คุณอานนท์ วานิชพงษ์พิเชฐ เรื่องพบเต่าทะเลเกยตื้นบริเวณท่าเรือ IP5 หมู่ที่ 11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ตรวจสอบพบเป็นเต่ากระ (Hawkbill turtle : Eretmochelys imbricata) วัยรุ่น ไม่ทราบเพศ น้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัม ความกว้างกระดอง 26.5 เซนติเมตร ความยาวกระดอง 29 เซนติเมตร สภาพอ่อนแรง ลอยตัวบนผิวน้ำ  สามารถยกหัวขึ้นหายใจได้ พบตะไคร่น้ำเกาะบริเวณกระดองเล็กน้อย ไม่พบหมายเลขไมโครชิพ รับเต่ากระตัวดังกล่าว และเคลื่อนย้ายมายัง ศวทบ. เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ ก่อนปล่อยคืนสู่ทะเลต่อไป ทั้งนี้ได้มอบแผ่นพับเรื่องการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากให้แก่ผู้แจ้ง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง