ติดตามปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 12 ก.ย. 2566
  • 332

วันที่ 11 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับรายงานการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณหาดวงศ์อมาตย์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ผ่านแอพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม RT Bangsaen โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุข เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 นั้น เจ้าหน้าที่ได้ทำการสำรวจเบื้องต้น 3 บริเวณ ได้แก่ สะพานท่าเทียบเรือประมงนาเกลือ หาดวงศ์อมาตย์ และหาดพัทยา พบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณสะพานท่าเทียบเรือประมงนาเกลือ และหาดวงศ์อมาตย์ ไม่พบสัตว์น้ำตาย และทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น โดยมีค่าความเป็นกรดและด่าง 8.11-8.16 อุณหภูมิ 30.4-32.3 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30.7-32.6 ส่วนในพันส่วน และออกซิเจนละลายน้ำ 6.48-6.96 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 4 5 และ 6 เพื่อการนันทนาการ การอุตสาหกรรมและท่าเรือ และเขตชุมชน จากการสัมภาษณ์ชาวประมงพบว่าน้ำทะเลเปลี่ยนสี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 โดยสาเหตุเกิดจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Noctiluca scintillans เป็นชนิดที่ไม่สร้างสารชีวพิษ ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำได้เนื่องจากขาดออกซิเจนจากการย่อยสลายของแพลงก์ตอนที่ตายลง โดยจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง