ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 12 ก.ย. 2566
  • 211

วันที่ 11 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน จ.ภูเก็ต ออกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณอ่าวป่าตอง ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเล จำนวน 17 สถานี พร้อมทำการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบความเค็ม มีค่า 28-33 พีพีที อุณหภูมิน้ำ มีค่าระหว่าง 28.9-29.4 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.88-7.17 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 8.05-8.15 สภาพอากาศทั่วไป คลื่นสูงและลมแรง และมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งนี้ พบค่าออกซิเจนละลายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการนันทนาการ ส่วนปัจจัยอื่นๆ จะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง