จัดกิจกรรมเก็บขยะวันชายหาดสากล พื้นที่ จ.กระบี่
  • 12 ก.ย. 2566
  • 329

วันที่ 11 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) จัดกิจกรรมเก็บขยะวันชายหาดสากล (International Coastal Cleanup Day) ณ ชายหาดบ้านอ่าวน้ำเมา หมู่ที่ 5 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ทัพเรือภาคที่ 3 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3  องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา โรงเรียนบ้านไสไทย โรงเรียนบ้านช่องพลีบริษัทเนเจอร์มายด์ เอ็ด และ ร้านอาหาร จอย บีช โดยมีนายทศพร โชติช่วง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 140 คน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
        1.จัดนิทรรศการให้ความรู้ ด้านการบริหารจัดการขยะทะเลและ รณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ พลาสติก
        2.กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด และขยะตกค้างในระบบนิเวศ สามารถ จัดเก็บขยะและคัดแยกขยะตามแบบฟอร์ม ICC Data Card ได้น้ำหนักรวม 161.5 กิโลกรัม เมื่อคัดแยกตามแบบฟอร์ม พบขยะส่วนใหญ่เป็น ถุงพลาสติก ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ขวดแก้ว เศษโฟม อวนอวน/เชือก
       3.กิจกรรมฟอกทรายคืนสู่ทะเล
 สำหรับขยะที่เก็บได้ร้านอาหาร จอย บีช นำไปบริหารจัดการขยะตามหลักวิชาการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง