จัดกิจกรรมเก็บขยะวันชายหาดสากล พื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • 12 ก.ย. 2566
  • 325

วันที่ 11 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) จัดกิจกรรมเก็บขยะวันชายหาดสากล (International Coastal Cleanup Day) ครั้งที่ 1  ณ ชายหาดหัวหิน (สะพานปลา) ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายสืบสกุล หนูไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 กล่าวรายงาน นายประเสริฐ แตกช่อ ที่ปรึกษากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวเปิดงาน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของขยะและวิธีการคัดแยกขยะตามแบบ ICC  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหัวหิน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหัวหิน  จำนวน 50 คน  โดยร่วมกันเก็บขยะและปล่อยพันธุ์ ปูม้า  ลูกปูม้า และแมงดาทะเล บริเวณ ชายหาดหัวหิน (สะพานปลา)  ได้ขยะน้ำหนักรวม 120 กิโลกรัม  แบ่งเป็นขยะทั่วไป 115 กิโลกรัม ขยะ อินทรีย์ 5 กิโลกรัม ขยะที่มีจำนวนชิ้นมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อุปกรณ์ประมง ถุงพลาสติกอื่นๆ โฟม ขวดเครื่องดื่มแก้ว ห่อ/ถุงอาหาร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง