จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เก็บขยะชายหาด และทำบ้านปลา พื้นที่ จ.ชุมพร
  • 12 ก.ย. 2566
  • 255

วันที่ 11 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เก็บขยะชายหาด และทำบ้านปลา (ซั้งกอ) ณ บริเวณชายหาด ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงบ้านกลางอ่าว หมู่ที่10 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยมีนางสาวปานทิพย์  สวยสม ปลัดอำเภอหลังสวน เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อำเภอหลังสวน องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางมะพร้าว กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอหลังสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร โรงเรียนวัดอัมพวาส โรงเรียนวัดราษฎ์บำรุง และโรงเรียนวัดนาทิการาม จำนวน 150 คน ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาด ได้จำนวน 320 กิโลกรัม และทำบ้านปลา(ซั้งกอ) จำนวน 50 หลัง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง