ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในกรณีเหตุน้ำมันรั่ว พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 13 ก.ย. 2566
  • 174

วันที่ 12 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในกรณีเหตุน้ำมันรั่ว ตรวจสอบผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการประเมินผลกระทบต่อทรัพยากร เช่น แนวปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก ขณะตรวจยังไม่พบผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเล และทั้งนี้ได้ตรวจสอบผลกระทบ จากการเกิดแพลงก์ตอนบลูม ในพื้นที่หมู่เกาะสีชัง  ชายฝั่งทะเล ต.บางพระ และชายฝั่งทะเล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ผลจากการตรวจสอบ สีของน้ำใกล้กลับสู่สภาวะปกติ และพบการตายของสัตว์น้ำเพียงเล็กน้อย 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง