พบซากเต่าทะเลเกยตื้น พื้นที่ จ.ระยอง
  • 14 ก.ย. 2566
  • 310

วันที่ 13 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งจากเจ้าของรีสอร์ทกัปปิตันหยง เรื่องพบซากเต่าทะเลเกยตื้นชายหาด บริเวณ ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง ตรวจสอบพบเป็นเต่ากระ (Eretmochelys imbricata) วัดขนาดแนบกระดอง กว้าง 34 เซนติเมตร ยาว 36 เซนติเมตร ไม่พบไมโครชิพ ไม่ทราบเพศ จากการตรวจภายนอกพบว่า สภาพซากเน่ามาก มีรอยแตกบริเวณกะโหลก แต่ไม่พบเลือดออกบริเวณดังกล่าว สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นจากการกระแทกภายหลังเสียชีวิต เมื่อผ่าเปิดภายในพบว่าอวัยวะทั้งหมดเน่าเสียสภาพ ในหลอดอาหารพบกระดองหมึกติดค้างอยู่ และพบอาหารในทางเดินอาหารบางส่วน ทั้งนี้ พบขยะทะเลในลำไส้จำนวนเล็กน้อยแต่ไม่ใช่สาเหตุการเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากสภาพซากเน่ามากจึงไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้ และได้ทำการฝังทำลายซากเรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง