ตรวจสอบการร้องเรียนเรื่องโรงแรมขนทรายไปถมพื้นที่ บริเวณเกาะยาว จ.พังงา
  • 14 ก.ย. 2566
  • 68

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยนายสุรสิทธิ์ หงษ์ทวี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และนายสมนึก บุญใหญ่ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ได้ออกตรวจสอบพื้นที่ร้องเรียนทาง E-petition ตามหมายเลขรหัสร้องเรียนที่ 6606538036 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2566 บริเวณโรงแรมรอยัล เกาะยาวใหญ่ บีช รีสอร์ท ท้องที่ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา ที่มีข้อร้องเรียนแจ้งว่า " โรงแรมรอยัล เกาะยาวใหญ่ บีช รีสอร์ท มีการขนทรายชายหาดไปถมพื้นที่โรงแรม ซึ่งทรายที่ขนจากชายหาดไปถมพื้นที่โรงแรมจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะยาว จึงขอให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการต่อไป" จากการตรวจสอบบริเวณชายหาดที่รับแจ้งพบว่าชายหาดมีสภาพราบเรียบเป็นปกติ ไม่พบร่องรอยการขุดขนทรายไปถมพื้นที่ของโรงแรมแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงได้ทำบันทึกและแจ้งให้เจ้าของโรงแรมช่วยกันดูแลรักษาชายหาดบริเวณหน้าโรงแรมให้เรียบร้อยมิให้มีการดำเนินการที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสภาพชายหาด ซึ่งฝ่ายเจ้าของโรงแรมรับทราบจะนำไปปฏิบัติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง