จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเล พื้นที่ จ.ตรัง
  • 15 ก.ย. 2566
  • 67

วันที่ 14 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลให้แก่คณะนักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ บริเวณชายหาดคลองสน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อรักษาระบบนิเวศบริเวณชายหาด สถานที่ท่องเที่ยวให้มีความสวยงาม และมุงเน้นให้นักเรียนมีใจรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งได้นี้ได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จ.ตรัง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะและทำแบบบันทึกข้อมูลพร้อมทำการคัดแยกขยะ และได้จำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จำนวน 20 คน ขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 2,106 กิโลกรัม ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ถุงพลาสติกอื่นๆ เศษโฟม ถุงก๊อปแก๊ป ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก) และรองเท้า ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือ ทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์เรื่องผลกระทบของปัญหาขยะทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง