ร่วมกิจกรรมโครงการสำรวจและเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
  • 15 ก.ย. 2566
  • 310

วันที่ 14 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ส่วนจัดการเครือข่ายอาสาสมัคร และการมีส่วนร่วม โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสำรวจและเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ชายหาดบ่อนนท์ หมู่ที่ 10 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในโครงการศูนย์ฯ ได้ทำการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับขยะทะเล ความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรของชาติ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง