ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 15 ก.ย. 2566
  • 437

วันที่ 14 กันยายน 2566 กรม ทช.โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ภายใต้โครงการ CPRAM Forest best for life ปลูกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ปีที่ 4 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยมีนายปิยโชค ปิยางสุ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงาน ตลอดจนตัวแทนภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้าร่วมด้วย จำนวน 200 คน ภายในกิจกรรมได้มีมีการปลูกป่าชายเลน (ต้นโกงกางใบใหญ่) บริเวณชายฝั่งทะเล ณ กองสถานพักผ่อน สถานตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบก จำนวน 20,000 ต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศป่าชายเลนให้สมบูรณ์ และเป็นทรัพยากรธรรมชาติของโลกให้ยั่งยืนสืบไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง