จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเล พื้นที่ จ.ตรัง
  • 16 ก.ย. 2566
  • 48

วันที่ 15 กันยายน 2566  กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเล แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สาขาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง บริเวณชายหาดเขาเมง อ.สิเกา จ.ตรัง เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงฤดูมรสุม ทำให้มีขยะจำนวนมาก เพื่อรักษาระบบนิเวศบริเวณชายหาด สถานที่ท่องเที่ยวให้มีความสวยงาม และมุงเน้นให้นักเรียนมีใจรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทำแบบบันทึกข้อมูลพร้อมทำการคัดแยกขยะ และได้จำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card มีผู้เข้าร่วม จำนวน 25 คน ขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 926 กิโลกรัม ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก)  ถุงก๊อปแก๊ป ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว)  และเศษโฟม ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือ ทางกลุ่มนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประชาสัมพันธ์เรื่องผลกระทบของปัญหาขยะทะเล 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง