ติดตามการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
  • 16 ก.ย. 2566
  • 346

วันที่ 15 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงสำรวจและติดตามประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่งโดยการทำรั้วดักทราย ในพื้นที่ บ้านบางสาน ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช จากการสำรวจพบว่า ด้านหลังรั้วดักทรายดังกล่าว มีทรายเพิ่มสูงขึ้นจำนวนมากตลอดแนวพื้นที่โครงการฯ ซึ่งรั้วดักทรายได้ช่วยฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่ง โดยอาศัยหลักการชะลอแรงคลื่นเมื่อคลื่นพัดมาปะทะเข้ากับสิ่งกีดขวาง (รั้วดักทราย)  บนหาดทรายความเร็วของคลื่นจะลดลง ส่งผลให้ทรายที่มากับคลื่นเกิดการตกตะกอนสะสมอยู่บริเวณด้านหลังแนวรั้ว ทำให้ทรายบริเวณหลังรั้วดักทรายเพิ่มขึ้น และบางส่วนจะถูกดึงกลับไหลลงสู่ทะเล ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีการสะสมของตะกอนทรายจำนวนมาก ดังภาพแสดงการเปรียบเทียบการตกตะกอนและสะสมของทรายตามช่วงเวลาต่างๆ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง