จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเล พื้นที่ จ.ตรัง
  • 17 ก.ย. 2566
  • 364

วันที่ 16 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะทะเล กิจกรรมจัดเก็บขยะ ICC (วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล International Coastal Cleanup Day) ประจำปี 2566 โดยมี นายธรรมฤทธิ์ เขาบาท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เหล่ากาชาดอำเภอสิเกา คณะครู อาจารย์นักเรียนจากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง และโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จำนวน 65 คน ณ บริเวณท่าเทียบเรือหาดคลองสน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง ทั้งนี้ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และการทำบันทึกข้อมูลขยะ จากนั้นได้ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดและป่าชายเลน พร้อมจำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card รวมขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 873.20 กิโลกรัม ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ เศษโฟม เศษพลาสติก ถุงพลาสติกอื่นๆ ถุงก๊อปแก๊ป และพลาสติกอื่นๆ/โฟมกันกระแทก พร้อมประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ ลดปริมาณ ผลกระทบของขยะลอยน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเลต่อไป          

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง