ร่วมกิจกรรมเก็บขยะรักษ์ทะเล พื้นที่ จ.สตูล
  • 18 ก.ย. 2566
  • 261

วันที่ 17 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทข.ที่7 (ตรัง) ร่วมกิจกรรมเก็บขยะรักษ์ทะเล กับองค์การบริหารส่วนตำบลละงู วิทยาลัยการอาชีพละงู โรงเรียนบ้านปากบาง ภายใต้กิจกรรมจัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม พื้นที่จังหวัดสตูล วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ ทำความสะอาดพื้นที่ท่องเที่ยวของชุมชน และลดปริมาณขยะทะเล โดยให้ความรู้เยาวชน นักเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัญหาและโทษของขยะทะเล และร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาดบางศิลา ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล  เพื่อรณรงค์ การลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เป็นแนวทางในการลดขยะ ที่จะไหลลงสู่ทะเล ขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 634 กิโลกรัม พร้อมทั้งจำแนกขยะตามแบบฟอร์ม ICC Card ซึ่งประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ขวดพลาสติกอื่นๆ ถุงพลาสติกอื่นๆ และรองเท้า

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง