จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเล พื้นที่หาดทะเลดาว จ.สตูล
  • 18 ก.ย. 2566
  • 59

วันที่ 17 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) จัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม พื้นที่จังหวัดสตูล บริเวณชายหาดทะเลดาว ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล วัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะทะเล ที่คลื่นลมพัดพามากับกระแสน้ำ ขยะจากการท่องเที่ยว และจากแหล่งชุมชน ขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 1,752.50 กิโลกรัม พร้อมทั้งจำแนกขยะตามแบบฟอร์ม ICC Card ซึ่งประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ โฟมก้อน ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) รองเท้า ขวดพลาสติกอื่นๆ และขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เป็นแนวทางในการลดขยะ ที่จะไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทร ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง