จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ พื้นที่ จ.ระยอง
  • 20 ก.ย. 2566
  • 60

วันที่ 19 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ แม่น้ำระยอง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณแม่น้ำและชายฝั่ง ลดปริมาณขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ และเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึก ให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของขยะที่ตกค้างในแม่น้ำระยอง โดยรวมน้ำหนักขยะที่เก็บได้ทั้งสิ้น 178 กก.

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง