จัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล พื้นที่ จ.พังงา
  • 20 ก.ย. 2566
  • 268

วันที่ 19 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี 2566 (International Coastal Cleanup) โดยทำการปลูกต้นไม้ชายหาด (ต้นจิกทะเล ต้นตีนเป็ดทะเล ต้นหยีทะเล) จำนวน 200 ต้น ปล่อยเต่าลงสู่ทะเล (เต่าตนุ) จำนวน 14 ตัว และเก็บขยะชายหาด พร้อมคัดแยกขยะ (ICC) โดยนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ชายหาดท่านุ่น หมู่ที่ 7 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน สามารถจัดเก็บขยะได้ จำนวน 3,433 กก. ขยะที่พบเป็นส่วนมาก ได้แก่ ขวดแก้ว ไฟเช็ก และรองเท้า  

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง