จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะและปล่อยเต่าทะเลเนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล พื้นที่ จ.ระนอง
  • 20 ก.ย. 2566
  • 79

วันที่ 19 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะและปล่อยเต่าทะเลเนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล ICC ( International Coastal Cleanup Day)   โดยมี นายชัยวุฒิ บุตรศรี นายอำเภอกะเปอร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม มีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ นางสุกีรติ กปิลกาญจน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองพร้อมคณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวงพร้อมคณะ ครู อาจารย์นักเรียนโรงเรียนบ้านบางเบน อสทล.อำเภอกะเปอร์ อทช.แหลมสน ทหารชุดชป.กะเปอร์ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่รน.2 (ราชกรูด) จิตอาสาพระราชทาน ผู้นำชุมชนและประชาชนในท้องที่ตำบลม่วงกลวงจำนวน 150 คน ณ บริเวณชายหาดอ่าวเคย ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ทั้งนี้ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และการทำบันทึกข้อมูลขยะ จากนั้นได้ร่วมกันเก็บขยะและปล่อยเต่าทะเลบริเวณชายหาด พร้อมจำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card รวมขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 1,222.65 กิโลกรัม ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ขวดเครื่องดื่มแก้ว เศษโฟม เศษพลาสติก ถุงพลาสติกอื่นๆ  พร้อมประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ ลดปริมาณ ผลกระทบของขยะลอยน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเล ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง