ตรวจสภาพป่ากรณีจังหวัดชลบุรีขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าชายเลน
  • 20 ก.ย. 2566
  • 160

วันที่ 19 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่า กรณีจังหวัดชลบุรี ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินและอยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล คทช. ท้องที่ ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 4 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เนื้อที่ 0-1-39.97 ไร่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง