จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 20 ก.ย. 2566
  • 53

วันที่ 19 กันยายน 2566 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล จัดฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมชิโน เฮาส์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยนายนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญระบบนิเวศแนวปะการัง และนายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล เป็นวิทยากรบรรยาย การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับมัคคุเทศก์ ครูสอนดำน้ำ และไดฟ์มาสเตอร์ ที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ ที่กำหนดให้ผู้ที่จะนำนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในบริเวณแนวปะการังจะต้องเป็นผู้ควบคุมที่มีคุณสมบัติผ่านการฝึกอบรมจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มนการจัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ ไดฟ์มาสเตอร์ และครูสอนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา เข้าร่วมรวม 33 คน โดยจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน (19-20 กันยายน 2566) และเป็นรุ่นสุดท้ายที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ 2566 และจากนี้ไปจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านและออกบัตรรับรองเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง