พบปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี พื้นที่เกาะขามใหญ่ จ.ชลบุรี
  • 21 ก.ย. 2566
  • 317

วันที่ 20 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับรายงานการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณเกาะขามใหญ่ จ.ชลบุรี โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี)  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566  นั้น ผลการสำรวจเบื้องต้นพบน้ำทะเลกลับคืนสู่สภาพปกติ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำทะเล โดยมีค่าอุณหภูมิ 30.2-30.6 องศาเซลเซียส ความเค็ม 29.2-30.3 ส่วนในพันส่วน ความเป็นกรดและด่าง 8.06-8.16 และออกซิเจนละลายน้ำ 6.14-6.53 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง โดยสาเหตุเกิดจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Noctiluca scintillans เป็นชนิดที่ไม่สร้างสารชีวพิษ และมักเป็นสาเหตุให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง