จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล จ.ชลบุรี
  • 22 ก.ย. 2566
  • 386

วันที่ 21 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด จัดทำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล ประจำปี พ.ศ. 2566 มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งแชบ๊วย จำนวน 200,000 ตัว ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.ชลบุรี โดยมีนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานนำกิจกรรม มีคณะผู้บริหาร พนักงาน จากเทศบาลตำบลเสม็ด เข้าร่วม จำนวน 50 คน เพื่อ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น สร้างระบบนิเวศในธรรมชาติให้เกิดความสมดุลและยังยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง