จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
  • 22 ก.ย. 2566
  • 301

วันที่ 21 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จำนวน 38 คน เดินทางมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและร่วมกันปลูกเสริมป่าชายเลน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง