พบซากโลมาหลังโหนก อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
  • 23 ก.ย. 2566
  • 186

วันที่ 22 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจียฯ อ่าวไทยตอนล่าง ได้รับการประสานจาก นางพิมพาภรณ์ ทองแซม ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ ทช. จ.นครศรีธรรมราช ว่านายกำพล เทพบุตร ชาวบ้านกลุ่มเขาออกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แจ้งว่าพบซากโลมาหลังโหนกลอยอยู่กลางทะเล อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช จึงได้ประสานให้นำซากเข้าชายฝั่งพร้อมทั้งรักษาสภาพซากโดยการแช่น้ำแข็ง พบว่าเป็นโลมาหลังโหนก เพศเมีย สภาพซากสดไม่พบร่องรอยของเครื่องมือประมง ประสานรับซากโลมาหลังโหนกจากกลุ่มเขาออกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อมาทำการผ่าชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง อ.เมือง จ.สงขลา ต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง