ให้ความรู้พื้นฐานชีววิทยาทางทะเล ในการอบรมโครงการ Young Ambassador Den 2 จ.ภูเก็ต
  • 24 ก.ย. 2566
  • 349

วันที่ 23 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ ความรู้พื้นฐานชีววิทยาทางทะเล ในการอบรมโครงการ Young Ambassador Den 2 จัดโดยมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน และมีเยาวชนอายุระหว่าง 8-12 ปี เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ ไลม์ไลท์ ภูเก็ต เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism) และการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ (Responsible Tourism)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง