ตรวจสอบกรณีพบฟิล์มน้ำมันบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  • 25 ก.ย. 2566
  • 263

วันที่ 24 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี) และกรมเจ้าท่า กรณีพบฟิล์มน้ำมันบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ตามที่ได้รับแจ้งจากประธานกลุ่มประมงพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 ผลการสำรวจเบื้องต้น บริเวณอ่าวแหลมฉบัง สภาพน้ำทะเลเป็นปกติ และพบคราบน้ำมันสีดำเกยชายหาด ระยะทาง 180 เมตร และบริเวณหาดโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ สภาพน้ำทะเลมีฟิล์มน้ำมันบาง ๆ บนผิวน้ำ และพบคราบน้ำมันสีดำเกยชายหาด ระยะทาง 340 เมตร ไม่ทราบแหล่งที่มา และจากการสอบถามเพิ่มเติม แจ้งว่าพบฟิล์มน้ำมันบริเวณนอกชายฝั่งแหลมฉบังเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 ในช่วงเย็น และขึ้นเกยชายหาดในช่วงเช้าของวันถัดมา จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำทะเล จำนวน 2 สถานี โดยมีค่าความเป็นกรดและด่าง 7.93-7.98 อุณหภูมิ  30.7-32.8 องศาเซลเซียส ความเค็ม 32.2-32.6 ส่วนในพันส่วน และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 6.25-6.73 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 5 เพื่อการอุตสาหกรรมและท่าเรือ  ทั้งนี้ จะรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง