พบเต่าทะเลเกยตื้น พื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา
  • 29 ก.ย. 2566
  • 207

วันที่ 28 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน ได้รับแจ้งจากคุณสุรพล ยังมากนาม กำนันตำบลสองคลอง คุณธี พรหมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 และคุณบุญสร้าง สร้อยทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 เครือข่ายสัตว์ทะเลหายากพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พบเต่าทะเลเกยตื้นแบบมีชีวิต บริเวณริมเขื่อนหินกันคลื่น หมู่ที่ 6 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ตรวจสอบพบเป็นเต่าตนุ (Green turtle : Chelonia mydas) จำนวน 1 ตัว วัยรุ่น ไม่ทราบเพศ ขนาดกว้าง 42 ซม. ยาว 46.5ซม. น้ำหนัก 9.9 กก. สภาพอ่อนแรง ไม่พบบาดแผลภายนอก  ไม่พบหมายเลขไมโครชิพ โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการรับเต่าตนุตัวดังกล่าว และเคลื่อนย้ายมายัง ศวทบ. แล้ว เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ ก่อนปล่อยคืนสู่ทะเลต่อไป ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ศวทบ. ได้มอบแผ่นพับเรื่องการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากให้แก่ผู้แจ้ง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง