พบซากโลมาเกยตื้น พื้นที่ จ.สมุทรสาคร
  • 30 ก.ย. 2566
  • 150

วันที่ 29 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน ได้รับแจ้งจากนายขวัญ วัดเกตุ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เรื่องพบซากโลมาเกยตื้น ณ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันตก ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นั้น ตรวจสอบพบเป็นซากโลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin : Orcealla brevirostris) เพศเมีย โตเต็มวัย ความยาว 228 ซม. น้ำหนักประมาณ 100 กก. สภาพซากเน่ามาก ลำตัวอืดบวม พบรอยสัตว์กัดแทะภายนอก และพบกากบาทคล้ายตาอวนบนผิวหนังข้างลำตัวทั้งสองด้านชัดเจน กล้ามเนื้อบริเวณหลังช้ำเลือดเป็นวงกว้าง เกิดจากการถูกกระแทกก่อนตาย หลอดลมพบโคลนจำนวนมากในหลอดลม สาเหตุการตายคาดว่าเกิดจากการติดเครื่องมือประมง มีการกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณหลัง และสำลักโคลนเข้าปอด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมกับเครือข่ายร่วมกันชันสูตรและจัดการซากโดยการฝังกลบ ณ พื้นที่ที่พบซากเรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง