ร่วมกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง จ.สมุทรปราการ
  • 4 ต.ค. 2566
  • 191

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณชุมชนคลองเสาธง ม.5 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ร่วมกับชุมชนชายฝั่งคลองเสาธงและเทศบาลตำบลบางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ ได้ร่วมกันจัดเก็บขยะในคลองเสาธงและในเขตชุมชนบ้านคลองเสาธง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณขยะทะเลและขยะชุมชนที่จะไหลลงสู่ทะเล และรักษาระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน สามารถจัดเก็บขยะได้จำนวนประมาณ 1,350 กิโลกรัม โดยขยะที่จัดเก็บได้มากที่สุด ได้แก่ ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่มแก้ว เศษโฟม และขยะทั่วไป ตามลำดับ ทั้งนี้ขยะที่จัดเก็บได้ทางเทศบาลตำบลบางปูใหม่นำไปจัดการรีไซเคิลและกำจัดตามหลักวิชาการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง