ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน จ.กระบี่
  • 10 ต.ค. 2566
  • 395

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษ (ฉลามขาว) เทศบาลตำบลทรายขาว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เขตหมู่ที่ 4 เพื่อร่วมทำการตรวจสอบพื้นที่ ม.4 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ พบสภาพพื้นที่เป็นป่าชายเลน มีน้ำทะเลท่วมถึงเป็นครั้งคราว มีต้นตาตุ่มทะเล สีง้ำ โปรงแดง แสมดำ โกงกางใบเล็ก เหงือกปลาหมอ ขึ้นอยู่เต็มพื้นที่ เดิมเป็นบ่อกุ้งทิ้งร้างมานาน ปัจจุบันไม่มีผู้ใดครอบครอง ทิศเหนือติดป่าโกงกาง ทิศใต้ติดบ่อกุ้ง ทิศตะวันออกติดป่าชายเลน และทิศตะวันตกติดป่าชายเลน ขณะตรวจสอบ คณะเจ้าหน้าที่ไม่พบบุคคลหนึ่งบุคคลใดในพื้นที่ตรวจสอบ นอกจากนี้ พบมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัย จำนวน 7 หลัง (นอกเหนือจากรายชื่อ ตามตารางที่แสดงที่อยู่อาศัยภายใต้แผนปฏิบัติงานสำรวจรังวัดขอบเขตชุมชน และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขต  และการถือครองที่อยู่อาศัยของชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2565 จำนวน 14 หลังคาเรือน คณะเจ้าหน้าที่ได้ขอความเห็นจากท้องที่ ท้องถิ่น เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาพื้นที่ดังกล่าว เห็นควรให้ราษฎรที่ก่อสร้างที่อยู่อาศัย รื้อถอนสิ่งก่อสร้างดังกล่าว ภายใน 30 วัน หากไม่ดำเนินการ คณะเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง