สำรวจน้ำทะเลเปลี่ยนสี พื้นที่ จ.ระยอง
  • 11 ต.ค. 2566
  • 383

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับรายงานการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง โดยเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 นั้น เจ้าหน้าที่ได้ทำการสำรวจเบื้องต้น 5 บริเวณ ได้แก่ อ่าววงเดือน อ่าวเทียน หาดปะการัง อ่าวหวาย และอ่าวพร้าว พบน้ำทะเลเป็นสีเขียวตั้งแต่อ่าวพร้าวจนถึงอ่าวปะการัง (ทิศตะวันตกของเกาะเสม็ด) ส่วนบริเวณอ่าวเทียนและอ่าววงเดือน สภาพน้ำทะเลกลับคืนสู่สภาพปกติ ไม่พบสัตว์น้ำตาย และทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น โดยมีค่าความเป็นกรดและด่าง 7.94-8.11 อุณหภูมิ 30.0-30.6 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30.4-31.2 ส่วนในพันส่วน และออกซิเจนละลายน้ำ 5.72-7.60 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง และจากการสอบถามเพิ่มเติม พบว่าน้ำทะเลเปลี่ยนสีตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 โดยสาเหตุเกิดจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Noctiluca scintillans ซึ่งแพลงก์ตอนพืชชนิดนี้ไม่สร้างสารชีวพิษ โดยจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง