รังวัดที่ดินกรณีออกโฉนดที่ดินที่ติดกับพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ จ.ปัตตานี
  • 11 ต.ค. 2566
  • 398

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับนายช่างที่ดินจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่รังวัดที่ดินกรณีออกโฉนดที่ดินที่ติดกับพื้นที่ป่าชายเลน ตามหลักฐาน น.ส.3 เลขที่ 647 หมู่ 2 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยมีนางสาวนูรนิสา สือรี เป็นผู้ชี้แนวเขต ปรากฏว่า ที่ดินดังกล่าว คาบเกี่ยวแนวเขตป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 จึงได้ดำเนินการตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการระวังชี้แนวเขตที่ดินป่าชายเลนในการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน พ.ศ. 2563 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง