พบการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน จ.ชุมพร
  • 12 ต.ค. 2566
  • 384

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) เจ้าหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่กก.5.บก.ปทส. ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านอีเล็ต ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลน ตามที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีการบุกรุกถือครอบครองที่ดินป่าชายเลน บริเวณบ้านอีเล็ต ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  ขณะที่คณะเจ้าหน้าที่ตรวจมาถึงบริเวณดังกล่าว พบมีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเนื้อที่ 1.78 ไร่ มีการแผ้วถางต้นไม้ป่าชายเลน ชนิดต่าง ๆ เช่น ไม้โกงกาง,ไม้ถั่ว,โปรง มีการตัดไม้เพื่อมาเตรียมไว้เผาถ่าน มีการปลูกสร้างที่พักอาศัยชั่วคราว พบมีการปลูกมะพร้าว จำนวน 11 ต้น ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้หนึ่งผู้ใดในที่เกิดเหตุ จากการสืบสวนและสอบถามผู้ใหญ่บ้าน ทราบว่านายธนพล ลำนำไทย ได้เข้ามาสร้างบ้านพักและ แผ้วถางพื้นที่ดังกล่าว และสอบถามผู้ใหญ่บ้านว่าพื้นที่ดังกล่าวมีเอกสารสิทธิหรือไม่ ทางผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีเอกสารสิทธิแต่อย่างใด และเมื่อนำค่าพิกัดที่ได้มาถ่ายทอดลงในแผนที่ ปรากฏว่าอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 30 และ 22 ส.ค. 43 และคาบเกี่ยวกับป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน อ่าวทุ่งคาและป่าอ่าวสวี จึงนำเรื่องราวไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.ปากน้ำชุมพร ตามปจว.ข้อ 4 เวลา 15.16  น. ลงวันที่ 11 ต.ค. 2566

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง