จัดกิจกรรมโครงการรัฐประศาสนศาสตร์รวมใจอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล พื้นที่ จ.ปัตตานี
  • 31 ต.ค. 2566
  • 163

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา จัดกิจกรรมโครงการรัฐประศาสนศาสตร์รวมใจอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ ป่าชายเลนบริเวณบ้านตะโละสะมิแล หมู่ที่ 2 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ป่าชายเลนจังหวัดปัตตานี ได้บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับความสำคัญของป่าชายเลน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน และวิธีการปลูกป่าชายเลน พร้อมร่วมกันปลูกป่าชายเลน ชนิดต้นโกงกางใบเล็ก จำนวน 100 ต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง