ตรวจสอบกรณีพบขยะจำนวนมาก พื้นที่ชายหาดชะอำ จ.เพชรบุรี
  • 31 ต.ค. 2566
  • 51

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน ตามการรับแจ้งเหตุ สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 เรื่อง พบเห็นขยะปริมาณมาก บริเวณหาดชะอำ ถนนร่วมจิตต์  ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยได้ลงพื้นที่ไปตามพิกัดที่ร้องเรียนและพูดคุยสอบถาม ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้า  ได้เรียนว่า เนื่องจากช่วงนี้ เป็นช่วงหน้ามรสุม น้ำทะเลหนุนและพัดพาขยะเข้ามาบริเวณชายหาด เมื่อน้ำทะเลลงจะมีปริมาณขยะที่ตกค้างอยู่บริเวณชายหาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชะอำ และผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณใกล้เคียง  ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะกันเป็นประจำ พร้อมนี้ ทางเจ้าหน้าที่ สทช.3 ได้ ร่วมกันเก็บขยะที่มาตกค้างบริเวณดังกล่าว  ด้วยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง