สำรวจสถานภาพชายฝั่ง จ.นราธิวาส
  • 1 พ.ย. 2566
  • 305

วันที่ 31 ตุลาคม 2566  กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และสำนักงานทรัพยากร ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่ชายฝั่ง พร้อมบันทึกภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) สำหรับนำมาใช้เป็นข้อมูลในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โครงการฟื้นฟูบูรณะเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพื้นที่ชายฝั่งทะเลบ้านปูลาโต๊ะบีซู ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ระยะทางโครงการ 3,177 เมตร ซึ่งอยู่ในระบบหาดเขาตันหยง-ตากใบ (T6C158) โดยเบื้องต้น พบปัญหาการกัดเซาะ มีโครงสร้างรอดักทรายรูปตัวไอ ด้วยระยะห่างที่กว้างและความยาวที่แตกต่างกันของรอดักทรายทำให้สมดุลตะกอนทรายไม่เกิดการสะสมตัว พบซากปรักหักพังโครงสร้าง และพบโครงสร้างเขื่อนหินทิ้งบริเวณรอดักทรายด้านทิศใต้ของโครงการมีความยาวประมาณ 500 เมตร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง