ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 2 พ.ย. 2566
  • 306

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ที่ทำการกลุ่มประมงบ้านนาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกุล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานที่เข้าร่วม อาทิเช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี  เทศบาลตำบลบางละมุง สถานีวิจัยประมงศรีราชา กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี เครือข่ายชุมชนชายฝั่ง และนักเรียน นักศึกษา เป็นต้น จำนวนกว่า 150 คน ร่วมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วยและปูม้า เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง