เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ พื้นที่ จ.เพชรบุรี
  • 2 พ.ย. 2566
  • 385

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ แหลมผักเบี้ย ร่วมกันเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณ คลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะรวม 560 กก. แยกเป็น ขยะทั่วไป 374 กก. ขยะอินทรีย์ 186 กก. ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ ขวดเครื่องดื่มพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก โฟม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง