ซ่อมแซมทุ่นผูกเรือและเก็บขยะทะเล พื้นที่ จ.พังงา
  • 4 พ.ย. 2566
  • 301

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่6 (พังงา) ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิรักษ์เขาหลัก ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ บริษัทว้าวอันดามัน อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ นปพ.กปก.ทัพเรือภาคที่ 3 Hug Andaman Khao lak valuntee อาสาสมัครเขาหลักรวม 30 คน ปฏิบัติงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกัน ณ อุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเล เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยได้ซ่อมแซมทุ่นผูกเรือ จำนวน 5 จุด ซ่อมแซมรถฮาเลย์ เดวิดสัน ให้อยู่ในสภาพเดิม ซ่อมแซมป้ายอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเล เขาหลัก พร้อมทั้งเก็บขยะใต้ทะเล ขยะที่เก็บได้ส่วนใหญ่ ได้แก่ เศษอวน เศษเชือก ได้น้ำหนักรวม 105 กิโลกรัม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง