สำรวจสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.สงขลา
  • 4 พ.ย. 2566
  • 272

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจสถานภาพชายฝั่งพร้อมบันทึกภาพ สำหรับนำมาใช้เป็นข้อมูลในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2568 ในพื้นที่ จ.สงขลา โครงการเสริมทรายเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา อยู่ในระบบหาดหาดชลาทัศน์ (T6B152) เนื่องจากเป็นพื้นที่ห้ามบินโดรนจึงไม่สามารถบันทึกภาพมุมสูงได้ ระยะทาง 3,700 เมตร ของกรมเจ้าท่า จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าไม่พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ชายหาดมีความกว้างประมาณ 60-70 เมตร มีพืชพรรณปกคลุมตลอดแนวชายหาด บางจุดมีตำแหน่งของท่อน้ำทิ้งทำให้ทรายไหลเป็นร่องตัดขาดลงทะเล และพบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งประเภทเขื่อนหินทิ้ง (Revetment)บริเวณจุดสิ้นสุดโครงการฯ ระยะทางประมาณ 280 เมตร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง