สำรวจสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.สงขลา
  • 4 พ.ย. 2566
  • 252

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจสถานภาพชายฝั่งพร้อมบันทึกภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) สำหรับนำมาใช้เป็นข้อมูลในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2568 ในพื้นที่ จ.สงขลา โครงการศึกษาสำรวจออกแบบและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดสร้อยสวรรค์ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่งอยู่ในระบบหาดเทพา-แหลมโพธิ์ (T6B154) ระยะทาง 8,000 เมตร ของกรมเจ้าท่า จากการสำรวจเบื้องต้นพบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นโครงการฯ ระยะทางประมาณ 5,000 เมตรที่ได้รับผลกระทบ มีการโค่นล้มของต้นไม้ มีซากกำแพงปรักหักพังอยู่ตามชายหาด พบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งประเภท เขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ (jetty) เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore Breakwater) และมีการนำหินมาทิ้งเป็นรูปแบบเขื่อนหินทิ้ง (Revetment) กันแนวเขตที่ดินและบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง