สำรวจสถานภาพชายฝั่ง จ.ชลบุรี
  • 5 พ.ย. 2566
  • 268

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ระบบหาดบางพระ-บางแสน (T2C058) ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อสำรวจสถานภาพชายฝั่งพร้อมบันทึกภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) งานศึกษาทบทวนและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ระยะทาง 4,000 เมตร ของกรมเจ้าท่า สำหรับนำมาใช้เป็นข้อมูลในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2568 จากการสำรวจเบื้องต้นไม่พบการกัดเซาะ โดยพื้นที่ร้อยละ 20 ของโครงการมีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะประเภทเขื่อนหินทิ้งบริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะหาดวอนนภาและในพื้นที่ถัดมากำลังมีการดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันได อีกทั้งพบรอดักทรายบริเวณรอยต่อของโครงสร้างและจุดสิ้นสุดโครงการ ส่วนอีกร้อยละ 80 ของโครงการเป็นหาดทรายซึ่งมีการใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยว 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง