สำรวจสถานภาพชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช
  • 6 พ.ย. 2566
  • 262

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ติดตามประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ของรั้วดักทราย (Sand fence) บริเวณชายหาดบ้านบางสาร ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในระบบหาดหาดเสาเภา-ท่าศาลา (T6A149) โดยติดตั้งรั้วดักทรายขนานกับแนวชายฝั่งระยะทาง 600 เมตร (รูปแบบซิกแซก) จากการสำรวจพบว่ารั้วดักทรายอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ได้รับความเสียหาย ตำแหน่งรั้วดักทรายที่ใกล้กับโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ประเภทเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore Breakwater) มีการลดลงของปริมาณตะกอนทราย ระยะทางประมาณ 200 เมตร ส่วนระยะถัดมาจนถึงจุดสิ้นสุดแนวรั้วดักทรายปริมาณตะกอนทรายที่สะสมอยู่ด้านหลังแนวรั้วดักทรายยังคงอยู่  มีพืชพรรณขึ้นปกคลุมเนินทรายด้านหลังรั้ว เมื่อเปรียบเทียบจากการสำรวจครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ในช่วงหลังฤดูมรสุม จากเนินทรายที่เกิดขึ้นสามารถสรุปเบื้องต้นได้ว่าการติดตั้งรั้วดักทราย (Sand fence) สามารถช่วยฟื้นฟูตะกอนทรายชายหาดและลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งได้ ทั้งนี้กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งจะสำรวจข้อมูลและติดตามผลสัมฤทธิ์ของการติดตั้งรั้วดักทราย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง