ตรวจสอบกรณีพบน้ำเสีย บริเวณหาดพลา จ.ระยอง
  • 7 พ.ย. 2566
  • 284

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีแจ้งพบน้ำเสีย บริเวณหาดพลา จ.ระยอง โดยศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระยอง (ศรชล. ภาค 1) เจ้าหน้าที่ได้ทำการสำรวจเบื้องต้น สภาพน้ำทะเลเป็นปกติ ไม่พบสัตว์น้ำตาย และทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น โดยมีค่าความเป็นกรดและด่าง 8.03-8.14 อุณหภูมิ 31.7-32.1 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31.7-31.8 ส่วนในพันส่วน และออกซิเจนละลายน้ำ 7.08-7.09 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 4 และ 6 เพื่อการนันทนาการและสำหรับเขตชุมชน จากการสอบถามชาวประมงในพื้นที่ คาดว่าเกิดตะกอนจากการสร้างสะพาน โดยจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง